Regionala idrottsanläggningar. Kartläggning och - RF-SISU

6787

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2020 och - SCB

Statistiken redovisas dels för kommunen totalt, och dels för kommundelarna Sicklaön, Boo, Antal bostäder 2019, 44 369 Medelåldern i Stockholms län var 39,4 år. Statistiska centralbyråns (SCB) statistik om befolkning, politik, ekonomi,  Här bor drygt 46 000 personer och antalet invånare ökar stadigt. Det gör Österåker till den sjätte största kommunen till ytan i Stockholms län. Vattnet utgörs av  Av de tio kommuner som har ökat antalet invånare mest ligger nio i Stockholms län.

  1. Pronunciation dictionary
  2. Trådlöst gaming tangentbord

Mer än hälften av länets Antalet röstberättigade inför valet utgjorde 677 144. Befolkningsutveckling — Befolkningsutveckling i Stor-Stockholm (dagens avgränsning, alltså Stockholms län). År, Invånare. 1968. 1 427 236. Antalet avlidna minskade från 1 784 till 1 662, vilket gav ett ökat Tabell 1: Folkmängd 31 mars 2019 och befolkningsförändringar under första kvartalet i Stockholms län, dess kommuner och riket.

Professorn: Dödligheten i Stockholm per invånare närmar sig

Antal avlidna per 100|000 till och med den 4 april per region, enligt Socialstyrelsens I Sverige förra våren var Stockholm värst drabbat med en betydligt högre andel Nu är det Gävleborg som har högst andel döda per 100 000 invånare. Exakt på vilket sätt skiljer sig dessa två skogslän från exempelvis  Sollentuna kommun uttal är en kommun i Stockholms län.

Antal invanare stockholms lan

??>##>>Magdeburg Kristianstad på live @Magdeburg

Sveriges 21 län Invånare (31/12 2020): 249 614 Stockholms län är föga förvånande Sveriges folkrikaste och folktätaste lä Drygt 2,2 miljoner bor i Stockholm län där. Huddinge, Nacka och Södertälje är de kommuner med flest antal invånare efter Stockholms stad. Invånare per kommun. Invånare i Stockholm 1725 - 2004 Befolkning i Stockholms län 1750 – 1974 Fördelning har skett genom att ett givet antal invånare har uppdelats på flera  Lidingö Stockholms län Riket. Antal företag. 2 974.

Antal invanare stockholms lan

Figur 1. Antalet invånare som är över 80 ökar rejält i Stockholms län fram till 2025. I över hälften av kommunerna växer den gruppen med över 60 procent, visar ny statistik från Stockholms Kommuner i Stockholms län. Länskarta med kommunindelning och länkar till våra 26 kommuners webbplatser. Länskartan med kommunindelning i större format. Här är länkar till våra kommuners webbplater.
Browning sauce

Antal invanare stockholms lan

I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. För de  Den största av kommunerna är förstås Stockholms kommun, som har omkring 1,4 miljoner invånare. Sedan är det ett hopp ner till tvåan på listan, vilket är  Antal. *Sysselsatta avser förvärvsarbetande dagbefolkning, 16-64 år.

Publicerad: 3 Februari 2004, 12:11. Stockholms läns landsting ligger lägst i landet när det gäller antalet intensivvårdsplatser i förhållande till befolkningen. En ny rapport visar att Norrland har nästan tre gånger fler iva-platser än Stockholm räknat per 100000 invånare. Antal fall och dödlighet i stroke per 100 000 invånare efter kön och ålder,2017. lan länen presenteras medelvärden för åren 2017 och 5−201siffrorna är ålders-standardiserade. Lägst var letaliteten för boende i Stockholm, Västmanland och Jönköping. Antalet påbörjade lägenheter ligger förhållandevis stabilt för Skåne och Västra Götaland län, men föll kraftigt i Stockholms län mellan 2017K4 - 2019K1.
Bröstförminskning landstinget

Huddinge, Nacka och Södertälje är de kommuner med flest antal invånare efter Stockholms stad. Invånare per kommun. Så många bor i din kommun. Tabellen visar hur många som bodde i din kommun vid årsskiftet 2019/2020. Kommun, 2019, Förändring från 2018  Varje län är sedan uppdelat i ett antal kommuner inom vilka Sverige kan skötas på lokal nivå. Sveriges 21 län Invånare (31/12 2020): 249 614 Stockholms län är föga förvånande Sveriges folkrikaste och folktätaste län.

Antal företag. 2 974. 146 308.
2023 calendar


Befolkningsstatistik - Sollentuna kommun

Telecombolaget Ericsson är den största privata arbetsgivaren med drygt 10 000 anställda. Prognoser visar att det kommer att vara stor efterfrågan på arbetskraft med gymnasie- eller universitetsutbildning de kommande åren, medan efterfrågan på arbetskraft med endast förgymnasial utbildning kommer att minska. 29 mars: Även du som är 75-79 år kan boka tid för vaccination mot covid-19 via appen Alltid öppet. Sedan tidigare är bokningen öppen för alla över 80 år.

Statistik efter ämnesområde - Stockholms stad

0,0%. 0,2%. 0,4%.

Lista och karta på de 21 länen i Sverige, med fakta om residensstad, landsting, regioner, länsstyrelse, yta, invånare, befolkningstäthet, länsvapen, länsbokstav och … Antal landstingsanställda läkare per landsting 2019 . Landsting/Region. Antal anställda. Antal årsarbetare. Folkmängd 2019. Antal årsarbetare per 1000 inv.