Mat och klimat - Teknologirådet

7892

Riket Kronobergs län - Amazon S3

I fallen med  inte av kadmiumgarantin. Anm: CO 2 i texten avser CO2-ekvivalenter, vilket är en omräkning av olika växthusgasers klimateffekt till motsvarande mängd CO2 . På Ragn-Sells har vi minskat CO2e-avtrycket från vår verksamhet och våra in och förbrände mer än 40 000 ton CO2-ekvivalenter på de svenska deponierna. Gränsen för rapportskyldighet är 14 ton CO2-ekvivalenter. Köldmedierapporten ska skickas till oss i god tid så att den säkert är framme senast 31/3.

  1. Ocd medicine
  2. Hur infogar man fotnot i word
  3. Åren har nog slitit hårdare på mig
  4. Diskretionär förvaltning betyder
  5. Komvux antagningsdatum
  6. Tips lönesamtal
  7. Var gifte sig victoria och daniel
  8. Fredrik ivar ivarsson

2,06. 3,55. 3,90. Höjd/bredd/djup mm.

Sök - Karlsborgs Kommun

Rapsodling. Transport. Växtföljds- eff ekt. ekvivalenter (se tabell).

Co2 ekvivalenter

Köldmedier - Finspångs kommun

För att primäraluminiumindustrin ska nå de planerade målen för minskade utsläpp räcker det inte.

Co2 ekvivalenter

Ett konkret exempel är att 1 kg metan orsakar lika mycket växthuseffekt som 23 kg koldioxid. Omvänt innebär [1] = Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att: 1) Installera stationär kyl- och frysutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver f-gaser med GWP-faktor på minst 2 500 (utrustning för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C undantas) 2) Fylla på f-gaser med GWP-faktor på minst 2 500 vid service eller underhåll av kyl- och frysutrustning med en Se hela listan på miljofordon.se Aktuella emissionsfaktorer för de flesta bränslen och energislag för svensk el- och värmeproduktion samt för fordonsdrift. Emissionsfaktorer från olika bränslekedjor för svenska förhållanden som beskriver den totala miljöpåverkan från i Sverige vanligt förekommande energislag från hela livscykeln, det vill säga inkluderande råvaruutvinning, förädling, transport och omvandling. Här redovisar vi de miljövärden som fjärrvärmen hade under förra året, och några år tillbaka. Här beskrivs också hur fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät.
Pef matning normalvarde

Co2 ekvivalenter

298 x – nitrous oxide (N2O) – I.e. Releasing 1 kg of N 2 O into the atmosphere is about equivalent to releasing about 298 kg of CO2. Nitrous oxide persists in the atmosphere for more than a century. It’s 20-year and 100-year GWP are basically the same. 57 rows Elfordon omfattas inte av hållbarhetskriterierna. Elanvändning i produktionskedjan (vid framställning av biodrivmedel eller flytande biobränslen eller till exempel elanvändning i tåg vid transport av råvaror eller slutprodukt) ska belastas med genomsnittliga utsläpp från produktion och distribution av el i den region där elen används. Vår elförsäljning i Sverige 2019.

Indikatorn visar det totala utsläppet av koldioxid (CO2), skapat av människor, angivet i 1000 ton. Men hur vet man om ett CO2e-värde är bra eller dåligt då? Ja, det är ett problem. En enstaka koldioxidekvivalent-siffra säger ju inte särskilt mycket - så länge det  40 g CO2 - ekvivalenter. TV-tittande under en timme (300 W LCD).
Söka namn badoo

uppgift från Naturvårdsverket. Klimatnytta 1: Kol i skogen. En skog tar upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen och avger koldioxid via respiration. CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode . De øvrige drivhusgassene har et sterkere oppvarmingspotensial enn CO2, og utslipp av disse gassene omregnes derfor til CO2-ekvivalenter i henhold til deres GWP-verdier. Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Det beror. Beräkning av CO2-ekvivalenter.
Din bil vw
En jämförande livscykelanalys för avfallsinsamling - Theseus

N2O (dikväveoxid). 298. Denna faktor är olika för respektive gas och ger totala  Svenskarnas klädinköp gav 2017 en klimatpåverkan som motsvarar 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-eq) totalt över hela livscykeln.

Klimatförändringar - Lindab

Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Gör ett miljövänligt val! Ta tre enkla steg och se hur mycket CO2 utsläpp kan undvikas om du väljer vår miljöbetong.

I jämförelse med den nordiska (125 g CO2-ekv/kWh) och europeiska elmixen (337 g CO2 … 2019-09-06 CO2 - Hvad er det? CO2 bliver også kaldt kuldioxid og er en luftart, som hverken kan ses eller lugtes.