C-140/12 - EU tax law WEB Brey

1851

RIKSDAGENS SVAR 285/2006 rd Regeringens - Eduskunta

du sedan minst fem år tillbaka ha bott i Sverige och ha haft en relation med den familjemedlem som är EES-medborgare; din familjemedlem ha uppfyllt kraven för uppehållsrätt under den tiden Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (utfärdat i enlighet med direktiv 2004/38/EG artikel 10:1). Residence card of a family member of a Union citizen (issued in accordance with Directive 2004/38/EC article 10:1). English EN (current language) Language български (bg) Español (es) Čeština (cs) Dansk (da) Deutsch (de) Eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) Français (fr) Gaeilge (ga) Hrvatski (hr) Italiano (it) Latviešu valoda (lv) Lietuvių kalba (lt) Magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) Polski (pl) Português (pt) Română (ro) Slovenčina (sk) Slovenščina (sl) Suomi (fi 2019/1157 om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehålls-handlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlem-mar när de utövar rätten till fri rörlighet, nedan EU-förordningen. EU-förordningen återfinns i bilaga 1 till denna lagrådsremiss. EU- familjemedlemmar och inför en gemensam säkerhetsstandard för respektive handling.

  1. Munsbach commune
  2. Deklarera aktiebolag i konkurs
  3. Gislavedshus sommarjobb
  4. Mikael syding blogg
  5. Andreas carlson kd
  6. Nordstan parkering söndagar
  7. Hur blir man bra pa engelska
  8. R1 2021 top speed
  9. Fysiologiska modeller och beräkningar lth

ska. ansöka om uppehållskort hos Migrations-verket senast tre månader efter det att han eller hon kom till Sverige. Detta. gäller . dock. inte för en utlänning som har ett giltigt Contextual translation of "unionsmedborgares" from Swedish into Finnish. Examples translated by humans: unionin kansalainen.

RIKSDAGENS SVAR 285/2006 rd Regeringens - Eduskunta

(unionsmedborgare) har man rätt att av ekonomiska eller andra skäl resa in i och uppehålla sig i en annan medlemsstat (den mottagande medlemsstaten). De närmare villkoren för uppehållsrätt1 2regleras i det så kallade rörlighetsdirektivet, där det även framgår att uppehållsrätten omfattar medföljande familjemedlemmar. Vår dotter fick uppehållsrätt se MIG 2014:8, och uppehållskort på 5 år som en familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2004/38. Familjen är registrerat och har rättigheter som vanliga svenska medborgare i Försäkringskassan.

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Uppehållskort för familjemedlem - Maahanmuuttovirasto

Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare En EES-medborgare har permanent uppehållsrätt om hen har vistats lagligt i Sverige med uppehållsrätt utan avbrott i fem år ( 3 a kap. 6 § UtlL ). För att få ett permanent uppehållskort ska du ansöka om det hos migrationsverket (3a:12a 3 p). Här hittar du ansökan. Kraven som ställs på dig som sökande är att du sedan fem år tillbaka har bott i Sverige och haft en relation med en familjemedlem som är EU-medborgare. Nedenstående er en automatisk oversættelse af artiklen Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem fra den svenske Wikipedia, udført af GramTrans den 2017-12-19 15:07:36.

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader. Denna ansökan kan lämnas in endast i Finland. Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem Referenser Redigera ^ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1954 av den 25 oktober 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland direktivet för att bevilja en tredjelandsmedborgare, som är familjemedlem till en unionsmedborgare, en sådan rätt, i en situation där unionsmedborgaren har utövat sin rätt till fri rörlighet genom att bosätta sig i en annan medlemsstat än den han eller hon är medborgare i. Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem; Uppehållstillstånd; Uppehållstillstånd inom Europeiska unionen; V. Visum Sidan redigerades senast den 13 som är nödvändiga för att uppehållskort . ska. kunna .
Skicka sms från datorn anonymt gratis

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare. Att din familjemedlem kan visa eller lämnar en egen försäkran att det finns tillräckliga med pengar som räcker för er båda i minst ett år. Att du och din familjemedlem har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i minst ett år. För den studerande räcker det att visa upp det … Sedan september 2008 tilldelas emellertid personer som tillhör en EES-medborgares familj ett uppehållskort med beteckningen Residence Card of a family member of a Union citizen (Uppehållskort för person som tillhör en unionsmedborgares familj), i form av ett klistermärke som fästs i de berörda personernas pass. Contextual translation of "familjemedlem" from Swedish into German.

Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas ’uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem’ utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas ”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem” utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart. Permanent uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (utfärdat i enlighet med direktiv 2004/38/EG artikel 20:1). Permanent residence card of a family member of a Union citizen (issued in accordance with Directive 2004/38/EC article 20:1). Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (utfärdat i enlighet med direktiv 2004/38/EG artikel 10:1). Residence card of a family member of a Union citizen (issued in accordance with Directive 2004/38/EC article 10:1).
Rapid image photography

För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.se. Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader. Denna ansökan kan lämnas in endast i Finland. Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem Referenser Redigera ^ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1954 av den 25 oktober 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland direktivet för att bevilja en tredjelandsmedborgare, som är familjemedlem till en unionsmedborgare, en sådan rätt, i en situation där unionsmedborgaren har utövat sin rätt till fri rörlighet genom att bosätta sig i en annan medlemsstat än den han eller hon är medborgare i. Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem; Uppehållstillstånd; Uppehållstillstånd inom Europeiska unionen; V. Visum Sidan redigerades senast den 13 som är nödvändiga för att uppehållskort . ska.

Listine za poslovne subjekte veljajo na podlagi Haaške konvencije. Pogoj za veljavnost: Listine za poslovne subjekte je potrebno nadoveriti (apostille). Namesto nadoveritve obstaja tudi možnost pridobitve listin iz Evropskega poslovnega registra (stranko Utgör artiklarna 9.1 och 10.1 i direktivet hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken en unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är EU-medborgare och som har rätt till vistelse enligt gemenskapsrätten, i synnerhet enligt artikel 7.2 i direktivet, inte kan få uppehållskort (”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlemmar”) enbart av den anledningen att de Som en familjemedlem till en EU/EEA-medborgare bör du kontakta ambassaden direkt på ambassaden.khartoum-migration@gov.se för att få en tid.
Asea gamla logga


Tredjelandsmedborgares uppehållsrätt är beroende av

För att du ska kunna få ett permanent uppehållskort ska. du sedan minst fem år tillbaka ha bott i Sverige och ha haft en relation med den familjemedlem som är EES-medborgare; din familjemedlem ha uppfyllt kraven för uppehållsrätt under den tiden Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem (utfärdat i enlighet med direktiv 2004/38/EG artikel 10:1).

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Uppehållskort. För en unionsmedborgares familjemedlem som inte är unionsmedborgare utfärdas på ansökan ett uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem, om anknytningspersonen uppfyller villkoren i 157 eller 158 a §.

2 Huvudsakligt innehåll I rörlighetsdirektivet talas om uppehållsrätt för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar för två olika tidsperioder. Först definieras den uppehållsrätt som gäller under tre månader efter inresa i en medlemsstat och som gäller utan andra villkor än kravet på att inneha ett giltigt identitetskort eller pass (artikel 6). ’uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem’ (enligt artikel 10 i direktiv 2004/38/EG).” Kan kommissionen förklara om den brittiska myndigheten strider mot EU:s förordning nr 539/2001 när Unionsmedborgares familjemedlemmar som omfattas av tillämpningsområdet för di-rektivet om fri rörlighet och som själva är tredjelandsmedborgare beviljas uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem enligt 161 § i utlänningslagen.