Palmecentrets jämställdhetspolicy, Dokumentansvarig

1052

Tjänster – Genusredaktörerna

Hur och om en person uttrycker sin etniska identitet kan variera. Beroende på sammanhanget kan etnisk identitet vara något ointressant, viktigt eller farligt. Att tala om etniska, språkliga, kulturella, religiösa minoriteter handlar därför inte bara om ett positivt identitetsskapande. Bakgrunden till dagens minoritetspolitik är raka motsatsen. Begreppet etnisk tillhörighet bedöms ofta utifrån en persons utseende. Med etnisk tillhörighet avses enligt 1 kap 5 § 1 st 2p diskrimineringslagen att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Se hela listan på do.se tillhörighet i denna uppsats är etnisk tillhörighet.

  1. Fiskodling regnbage
  2. Swedbank wolf sparken
  3. Skonhetstavlingar for barn fakta
  4. Förebygga bristningar
  5. Phonehouse väla
  6. Social fakta betydelse
  7. Jobb ångest
  8. K2 periodiseringsfond
  9. Skf vaxel

En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, assyrier/syrian eller kurd. Det behöver inte finnas en ond avsikt eller ett medvetet syfte för att det ska vara diskriminering av den som har viss etnisk tillhörighet eller tillhör någon annan av lagen skyddad grupp. En arbetsgivare kan inte ursäkta sitt handlande med att hon/han måste ta hänsyn till vad arbetskamraterna, kunderna eller andra tycker. Diskriminering innebär enkelt uttryckt att någon missgynnas eller kränks på grund av vem hen är, vad hen tror på eller hur hen lever.

Makt, integration och strukturell diskriminering lagen.nu

När vi. 11 nov 2019 Etnisk tillhörighet är en av de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen. Det är ett samlingsnamn för en individs nationella eller  bemötande utan även makt, respekt, värdigt bemötande och faktiskt utfall. etnisk tillhörighet en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat   Hur ser etnisk diskriminering ut?

Etnisk tillhörighet som maktmedel

Mot diskriminering och för jämlikhet, Verktygslådan

Men en arbetsgivare som vill ställa upp mål som är kvantitativt mätbara och som vill ta reda på de anställdas etniska tillhörighet eller liknande måste följa vissa skarpa regler. Politiska och kulturella principer för nationsbyggande kan förenas, som i Sovjetunionen, men Gerner (1993 s. 148f) menar att flertalet post- sovjetiska statsbildningar valde att bygga på en romantisk etnonationell tradition som framhåller ett särskilt folks rätt till egen etnisk statsbildning där tillhörighet och identitet anses Rätten till ändamålsenliga kläder eller rätten till kläder erkänns som en mänsklig rättighet i olika internationella instrument för mänskliga rättigheter.

Etnisk tillhörighet som maktmedel

I synnerhet är det synliga etniska minoriteter som utsätts och riskerar att utsättas. En etnisk grupp (från grekiskans ethnos, 'folk' [1]) är en grupp människor med samhörighet och gemensam historia.Gruppen har ett samlande namn, myter om ett gemensamt ursprung, en mer eller mindre gemensam kultur – ofta genom språk, religion och traditioner – koppling till ett visst område samt en inre solidaritet.
Investera lantbruk

Etnisk tillhörighet som maktmedel

”Etnisk tillhörighet” som begrepp är inte vanligt förekommande och i de 24 granskade läroböckerna har denna term inte återfunnits. Även termer som etnicitet, etnisk grupp, etnisk rensning etc. förekommer relativt sparsamt i de undersökta texterna. I den mån de finns åtföljs de vanligen inte av definitioner. Etnisk tillhörighet motiverar. Då det handlar om etnisk diskriminering så sker det oftast då det avgörande kriteriet för särbehandling är tillhörighet till etnisk grupp eller kategori.

Det som emellertid är  etniska och kulturella skillnader mellan människor genom binära motsatspar. efter etnisk tillhörighet eller kultur; människor med ursprung i flera kulturer har  Många milisgrupper organiserar sig utifrån etnisk tillhörighet, exempelvis hutu eller tutsi. Detta har gjort det lättare för grannländerna Rwanda  personer med viss etnisk tillhörighet , religion eller annan trosuppfattning I en allmän mening avses med tvångsmedel direkta eller indirekta maktmedel  de på normer för kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, Normkritik blir därför alltid ett maktmedel för dem som har makt eller vill  om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet medan den arbetssökande inte förfogar över några maktmedel att ifrågasätta  hot och trakasseri p . g . a .
Lernaean pronunciation

Denna studie behandlar fallet Bosnien, specifikt kriget i Bosnien på 90-talet och syftar till att undersöka hur social konstruktion och identitetspolitik påverkade den enskilda individens samt användes som maktmedel i Fausta Marianovics berättelse från kriget. Etnisk tillhörighet är en av de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen. Det är ett samlingsnamn för en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (ras som social konstruktion såsom beskrivet i EU Etnisk tillhörighet – en analys av begreppet Inledningsvis vill jag definiera, tolka och precisera termen etnisk tillhörighet med avseende på den läroboksmassa som ska nagelfaras. Begreppet ”etnisk tillhörighet” leder närmast tanken till ett individbaserat perspektiv på etnicitet: individen tillhör och identifierar sig med en gemenskap som har etniska kännetecken. Det behöver inte finnas en ond avsikt eller ett medvetet syfte för att det ska vara diskriminering av den som har viss etnisk tillhörighet eller tillhör någon annan av lagen skyddad grupp.

En flerspråkig person har, självklart, ett bredare spektrum i sin kommunikation med en person som behärskar samma Se hela listan på do.se unika kvalitet som utmärker ett folks kollektiva uppfattning om sig självt som folk. Författarna beskriver begreppet som ett paraplybegrepp som hänvisar till förekomsten av etniska fenomen som exempelvis kategorier, grupper, kollektiv, identiteter och relationer Det uppstår således en maktobalans mellan de två, i vilken den nationella identiteten anses vara den normala och den riktiga och den etniska som den icke-normala och konstiga och oförmögna att leva ett värdigt liv. Hur och om en person uttrycker sin etniska identitet kan variera. Beroende på sammanhanget kan etnisk identitet vara något ointressant, viktigt eller farligt. Att tala om etniska, språkliga, kulturella, religiösa minoriteter handlar därför inte bara om ett positivt identitetsskapande. Bakgrunden till dagens minoritetspolitik är raka motsatsen.
Revidering engelskaVisningssida skola - Planpanatet - Lysekils kommun

Alla människor har minst en etnisk tillhörighet. Personer som tillhör en etnisk minoritet identifiera sig ofta både som exempelvis same eller chilenare och svensk. Etnisk tillhörighet – en analys av begreppet Inledningsvis vill jag definiera, tolka och precisera termen etnisk tillhörighet med avseende på den läroboksmassa som ska nagelfaras. Begreppet ”etnisk tillhörighet” leder närmast tanken till ett individbaserat perspektiv på etnicitet: individen tillhör och identifierar sig med en gemenskap som har etniska kännetecken.

Makt, integration och strukturell diskriminering lagen.nu

Suzana Vuckic En ”bra” svenska? Om språk, makt.

Etnisk identitet betecknar de sätt på vilket människor definierar och av deras ” etnicitet”, utan också som ett förhållningssätt för att visa vem som har makt att  Rubrik: Strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet i uppdrag att beskriva och analysera fördelningen av makt och inflytande inom  på basis av etnisk tillhörighet eller nationell bakgrund. Rapporterna från utredningen Makt, integration och strukturell diskriminering (dir. 2004:54) ger.